Het woord 'duurzaamheid' is momenteel een veelbesproken item. Voor PolyMX is het echter geen hype, het ligt verweven in onze wortels. Onze principes en werkwijze zijn zoveel mogelijk in lijn met de universeel geaccepteerde principes:

 

  • Onze productieomgeving voldoet aan alle geldende milieu- en Arbo standaarden.
  • Wij reduceren onze bijdrage aan de opwarming van de aarde door eigen warmte te winnen en dit te hergebruiken.
  • Wij bieden oplossingen die bijdragen aan een efficiënter productieproces voor onze klanten.
  • Ons productassortiment voor de stansvormenindustrie levert een bijdrage aan de groeiende wens om vaker recycled papier in te zetten en tevens draagt het bij aan een verlenging van de levensduur van de stansvorm.

Wij doen er alles aan om CO2 te compenseren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om bomen aan te planten via de organisatie Trees for All. De projecten van Trees for All hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. Voor meer informatie over Trees for All bezoekt u de website https://www.treesforall.nl/

trees for all logo full 2x